Congres Sociaal Werk Nederland
×
 
Presentaties 

Duurzame inzetbaarheid in de toekomst - Marja van Dijk en Monique van Gerwen

Het begint bij de basis - Lidwien Knibbeler, Letitia Dors en Bilal Sakim

Speech Liesbeth Huyzer - Lid korpsleiding Nationale Politie
 
Positieve Gezondheid: wat is het en wat kan ik er mee? - Machteld Huber 

Preventief werken met big data - Bouke Goedhart en Han Bijker

Professional als ridder-te-paard of ambtenaar? - Margo Trappenburg en Lies Schilder

Publiek-private samenwerking - Paul Bakker en Jacqueline Beekman

Sociale basis: terug van weggeweest - Lou Repetur, Joost van Ravesteyn en Inge Wellecomme

Vroegsignalering en privacy: theorie en praktijk - Anja Tijdhof en Yvet Bommeljé

Werken aan Kwaliteit sociaal werk - Stephanie Gross, Jan-Fedde Bakker en Peter Dautzenberg

Flyers

Gaat jouw organisatie aan het werk met Adviesvangers? - Sociaal Werk Versterkt