Congres Sociaal Werk Nederland 2019
×
 

Deelsessies

1.1 Preventie, de Vikingen doen het óók
Lieneke de Laat  SLT-koordinator voor de gemeente Ullensaker in Noorwegen
Noorwegen kiest principieel voor preventie. De overheid stimuleert gezond gedrag door onder meer hoge belasting op alcohol en suiker, en veel voordelen voor elektrisch rijden. Wat ook helpt: gratis onderwijs en een gratis volksverzekering.

Wat kan Nederland van de Noren leren? Lieneke de Laat coördineert in de gemeente Ullensaker alle lokale maatregelen om criminaliteit, alcohol- en drugsgebruik onder kinderen en jongeren tegen te gaan. Hoor van haar wat goed werkt en wat juist averechts.

Vorm: mini-college en casusbehandeling


1.2 en 2.2. Maak de Sociale Basis zichtbaar 
Berny de Vries Social innovator Wijkconnect
Alles wat je nodig hebt voor een sociale basis, is er al. Maar hoe maak je die goede infrastructuur van activiteiten, initiatieven en talenten zichtbaar? Maak kennis met het Wijk Informatie Model van WijkConnect in Utrecht, en met de zes offline- en onlineprincipes om informatie over de sociale basis toegankelijk te maken voor iedereen. Leer bovendien hoe je dat model kunt gebruiken in inkoop- en verantwoordingsgesprekken met gemeenten.

Vorm: Workshop


1.3 Een gezonde stad, aanpak Deventer
Martijn van de Most van Salland Zorgverzekeringen & Hilbrand Jacobs voormalig Manager van Raster Deventer & Johan Huttinga adviseur preventie Sociaal Werk Nederland
In Deventer experimenteren gemeente, ministerie en zorgverzekeraar ENO met een nieuwe aanpak voor zorg en welzijn en de samenwerking daartussen. Hier werken gemeente, zorgverzekeraar en partijen in de stad samen aan een visie en werkwijze die uit gaat van vertrouwen in de inwoner. Door centraal te stellen wat voor de inwoner belangrijk is en waar die voor in actie komt kunnen alle partijen winst behalen. Ook op het domein van de geïndiceerde zorg. Naast een korte presentatie is er een interactieve forumdiscussie. Samen onderzoeken we de casus; wat is hier gebeurd waardoor alle partijen wél een akkoord hebben? Martijn van de Most (Salland Zorgverzekeringen), Hilbrand Jacobs (voormalig manager van Raster Deventer) en Johan Huttinga (Sociaal Werk Nederland) leiden u gezamenlijk naar deze inzichten.

Neem alvast een voorproefje met deze korte animatie https://vimeo.com/289046525Vorm: Forumdiscussie


1.4 en 2.4 Preventie: Ja! Maar hoe dan?
Rienk Janssens (VNG)
Preventie moet, om inwoners te helpen én om kosten te besparen. Maar hoe kom je voorbij de mooie woorden? Tegen welke operationele vragen en inhoudelijke dilemma’s loop je aan? Rienk Janssens (VNG) neemt u mee in de zoektocht naar de waarde van preventie en illustratieve voorbeelden van preventie, maar ook naar de prijs en mogelijke perverse effecten. Gemeenten, aanbieders en bewoners zijn van harte welkom om hun lokale praktijkpuzzels in te brengen.

Voor achtergrondinformatie, zie: Tijdig en doordacht. Over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten

Vorm: Workshop


1.5 en 2.5 Energietransitie: een sociale opgave in de wijk 
Willeke van der Doelen en Maartje van der Lee van Buurtbinders
De energietransitie groeit uit tot een cruciale ontwikkeling in de samenleving, de wijk en de huizen van mensen. Woningcorporaties, aannemers en bedrijven zijn daarom al stevig op zoek naar manieren om burgers aan te haken. Sociaalwerkorganisaties blijven nog wat achter, maar kunnen een voorbeeld nemen aan Buurtbinders die in beide werelden actief zijn. Hoe verbinden zij leefbaarheid en energietransitie? Wat werkt wel, wat niet? Doe je voordeel met hun praktijkverhalen.

Vorm: Dialoogsessie, max 20 deelnemers


2.6 Sociale basis: het investeren waard (sessie in de middag)
Ard Sprinkhuizen van Hogeschool Utrecht en Lou Repetur van Movisie
De transities hebben het lokale sociale domein flink opgeschud. Denk aan sociale (wijk)teams en de opmars van de “civil society”. Tegelijkertijd groeien tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen als het gaat om gezondheid, armoede en participatie. Is de huidige lokale sociale basis sterk genoeg om die problemen het hoofd te bieden? Of is er meer nodig voor een ‘sociale investeringssamenleving’? Ard Sprinkhuizen (Hogeschool Utrecht) en Lou Repetur (Movisie) zoeken samen met u naar antwoorden én nieuwe vragen.

Vorm: Workshop


1.6 Leren binnen en buiten de organisatie voor nog meer kwaliteit! (sessie in de ochtend)
Monique van Gerwen van FCB & Deanne Radema van km56
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en het programma Sociaal Werk Versterkt hebben de “lerende organisatie” als rode draad. Goed opgeleide professionals zijn immers het hart en het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Maar hoe prikkel je als werkgever het leren binnen en buiten de organisatie? Door financiering? Door extra uren? Hoe geef je de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer vorm? Praat mee over de mogelijkheden en de grenzen van IKB en LBB.

Vorm: Interactieve workshop


1.7 Van asielzoeker in het azc tot wijkbewoner (sessie in de ochtend)
Gon Mevis directeur ContourdeTwern & Tineke Parson van VWNL
Startpunt zijn de ambities en de lobbyinzet van de ledencommissie Vluchtelingen & Integratie van Sociaal Werk Nederland, die kort worden toegelicht. Daarna is het woord aan de deelnemers: delen zij deze ambitie? Hebben ze aanvullingen of heel andere ideeën? Daarna zal het gaan over de beoogde samenwerking tussen VluchtelingenWerk en het sociaal werk, aan de hand van de huidige praktijk in diverse steden. Kunnen de deelnemers zich daar in vinden?

Vorm: interactief mini-college


2.7 Van een huis naar een thuis 
Gerdien Rabbers en Petra van der Horst van Samen Sterk Zonder Stigma
Meer mensen met psychische aandoeningen komen in de wijk wonen. Vooroordelen daarover belemmeren vaak dat ze er snel thuis raken. Een begripvolle buurt ontstaat namelijk niet vanzelf, is de ervaring van de mensen achter Samen Sterk zonder Stigma. De afgelopen twee jaar hebben ze bijeenkomsten verzorgd voor buren, vrijwilligers en professionals in de wijk om de acceptatie te vergroten. Ze delen hiervan de resultaten: hoe kom je tot een effectieve aanpak? Welke tools geef je wijkprofessionals mee en hoe schakel je ervaringsdeskundigen in?

Vorm: Workshop


1.9 en 2.8 De spagaat van de sociaal werker: een mensenrechtenperspectief

Quirine Eijkman ondervoorzitter College Rechten van de Mens en Lector Toegang tot het Recht
Tijdens dit mini-college neemt Quirine Eijkman het publiek mee op het spanningsveld tussen de taak van de sociaal werker en het verwezenlijken van de mensenrechten in de lokale praktijk. Sociaal werkers hebben de taak om behalve individuele ook veel meer structurele problemen aan te aan te kaarten is het uitgangspunt. Als ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens en Lector van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht reflecteert Quirine op deze thema’s.

 


Vorm: Dialoogsessie